Sprzątanie grobów żołnierzy podziemia antykomunistycznego

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jak co roku porządkowaliśmy groby i miejsca pamięci związane z żołnierzami walczącymi o wolną Polskę z okupantami niemieckim i sowieckim. Porządkowanie rozpoczęliśmy od Cmentarza Wojskowego przy ul. Białej następnie nawiedziliśmy groby Żołnierzy Wyklętych na rzymsko-katolickiej nekropolii przy ul. Lipowej a następnie na cmentarzu przy ul. Unickiej gdzie m.in. znajduje się Mogiła pomordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954.