77. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych (Lublin 20.09.2019)

Narodowe Siły Zbrojne formalnie zawiązane zostały 77 lat temu 20 września 1942 roku.

NSZ była drugą co do wielkości (po AK) formacją zbrojną na terenie okupowanej Polski. Dokładna liczba żołnierzy NSZ nie jest znana. Szacuje się, że było ich około 100 tys.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował w Lublinie rocznicowe obchody, które rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem NSZ, następnie odbyła się Msza Św. gdzie poruszającą homilie wygłosił kapelan ZŻ NSZ ks. Ryszard Jurak.

Po Mszy prezes Okręgu Lubelskiego Wojciech Rowiński, odebrał od przedstawicieli Prezydenta Miasta Lublin medal Unii Lubelskiej za kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Lublina.

Kilka zdjęć z uroczystości: